Ber om svar rundt mulig reversering av domstolsreform

foto