– Brukt rimelig med tid

Enhetsleder for teknisk drift i Kvinesdal, Ger Netland, svarer på kritikken. Foto: Privat