Ville ikke senke høyden

foto
Forslaget om maksimal byggehøyde på kote 18 kun for BL2, fikk støtte fra Frps to representanter (Konradsen og Johnny Deisz), samt Hilde Rullestad (H). Foto: Mona Wikøren