foto
Melinda Kvinlaug at alle trossamfunn må tåle innsyn, debatt og kritikk. Foto: Mona Wikøren

Tar avstand fra imam-uttalelser

– Folk ble veldig sinte av det som de muslimske lederne uttalte i saken «Moskeene i Lister».