Ungdommens fylkesting (UFT) er i sin 4. periode, og i desember er det duket for møte hvor UFT for 2018 konstitueres. Under møtet velges det også nytt Ungdommens fylkesutvalg og det vedtas nytt handlingsprogram.

I tillegg skal det nå velges nye representanter til UFT for 2018.

– Meningen er at en kontaktperson fra hver kommune eller organisasjon skal koordinere valg og foreta innmeldingen på vegne av "sine" ungdommer og seg selv, skriver Miriam Fidje, leder for Ungdommens fylkesutvalg.

Fristen for innmelding av representanter er 2. november.