Like før sommeren ble initiativet for Innlandet Agder satt i gang. Det omfatter de indre kommunene i Agder, hvor også Kvinesdal tar sin plass. Der tas opp utfordringer og innspill, mye rettet mot regionreformen og sammenslåingen.

27. september var det stelt i stand til nok et møte hvor ordfører Per Sverre Kvinlaug deltok. Ifølge Kvinesdal-ordføreren ble det ytret viktigheten av at man ikke bare får en Kristiansand-Arendal-akse som ting skal handle om. De indre bygdene i Agder ønsker også å bli prioritert og synliggjort.

Søker løsninger

Fokus på utflyttinger, statlige arbeidsplasser, videregående skoler, kraft og det interkommunale samarbeidet ble også en del av tematikken under møtet.

– Vi ønsker å rette oppmerksomheten på disse kommunene for å finne gode løsninger på ting fremover, men også være en stemme inn i forhold til større miljø som storkommunene og kystkommunene ofte er, på grunn av sin akse og beliggenhet.

Ettersom Kvinesdal kommune både har innland, men også kyst ved Feda, skiller de seg ut i kontrast til de andre innenlandsbygdene.

Vil delta

Nå ønsker Innlandet Agder et møte med Fellesnemnda, som jobber med sammenslåingen av de to fylkene, hvor det kan holdes dialog om den videre prosessen.

– Vi vil jo være med på å bygge nye Agder, og da må jo Agder være for alle. Det blir viktig å ha en stemme inn i det. Det handler om å si at «her er vi», sier Kvinlaug.

Kraft er også et sentralt tema, hvor flere av kommunene har ulike roller.

– Der er det også noen ting som kan være utfordrende, for du møter selskaper på ulike vis. Noen kan være både eiere - i tillegg til å ha produksjonen i sin kommune.

Samarbeid

– Hva er det du anser som Kvinesdals største utfordringer?

– I dette fellesskapet handler det hele tiden om at vi alltid vil se på tjenestetilbud. Vi samarbeider i en del kommuner om blant annet brannvesen og barnevern. Og der er det viktig hele veien å se tidvis på om det er ting som kan gjøres annerledes, sier Kvinlaug.

Han er opptatt av hvordan Kvinesdal kan ha de beste tjenestene for sine innbyggere.

– Vi har en god region i Lister som vi jobber tett på, samtidig som vi av og til har samarbeid som strekker seg langt utover Listerregionen, som med Brannvesen Sør. Vi jobber for å sikre gode tjenester for Kvinesdal, og derfor mener jeg det er viktig å være i et fellesskap man kan identifisere seg litt med. Og vi har en del like utfordringer i forhold til at vi trenger kompetanse og arbeidsplasser.

Det interkommunale arbeidet er viktig for å ha gode tjenester, tilføyer han:

– Vi klarer ikke alt alene, og derfor må vi samarbeide om en god del ting. Man er sterkere når man er flere sammen, understreker Per Sverre Kvinlaug.