– Bygningen er en viktig del av kulturmiljøet i Farsund

foto