Nasjonal kommunikasjonsmyndighet foreslår å endre reguleringen av bredbåndsmarkedet. Konkurransetilsynet er positiv til forslaget.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har identifisert ni ulike bredbåndsaktører med sterk markedsstilling i tolv regionale markeder ulike steder i landet som de vurderer å pålegge å gi konkurrenter tilgang til nettet sitt for å sikre økt konkurranse.

Konkurransetilsynet mener forslaget er godt.

– Mange norske bredbåndskunder har i dag ingen alternativer til sin eksisterende leverandør. En ny regulering vil kunne gi forbrukerne flere valgmuligheter og lavere priser på bredbåndstjenester, sier økonom og seniorrådgiver Kristjan Ryste i Konkurransetilsynet.

(©NTB)