Kommunestyret i Farsund vedtok i fjor bosette inntil 20 flyktninger årlig i kommunen fra 2014 til 2016. ## Flere asylsøkere

IMDI har bedt kommunen fatte nytt vedtak, og anmoder om at kommunen øker antallet til minst 40 i inneværende år, og minst 45 neste år. Bakgrunnen for IMDIs anmodning, er at det er flere asylsøkere med beskyttelsesbehov som får oppholdstillatelse, Utlendingsdirektoratet har effektivisert sin saksbehandling og kommunenes kapasitet har ikke økt tilsvarende.

Utvalgets innstilling

IMDI ba i sin henvendelse om tilbakemelding fra kommunen innen 1. september. Utvalg for helse og omsorg har enstemmig innstilt på å opprettholde vedtaket for inneværende år.

For perioden 2015-2017 mener utvalgets flertall at kommunen kan bosatte 35 flyktninger årlig. Denne delen av vedtaket ble fattet mot to Frp-stemmer.

I kveld avgjør politikerne hvor mange flyktninger kommunen skal ta i mot de neste årene.

Lister Regionalpark

I kveldens kommunestyremøte vil dessuten politikerne få en orientering om Lister Regionalpark av Tina Bringslimark, Trond Rafoss og Karl Endre Igland.