Åtte timer i uken benyttes den lekbaserte læringen. Målet er å gi barn et likere og bedre grunnlag for læring før skolestart.

— Barna har vært med i dette forskningsprosjektet siden september, forteller barnehagelærer Trine Hoveland.

Førskoleopplegget i Agderprosjektet er i samarbeid mellom forskere ved Universitetet i Stavanger og Universitetet i Agder og barnehagelærere i Aust- og Vest-Agder.

Les også:

Barnehagelærer Trine Hoveland ved Espira Vanse barnehage lærer barna om brannvern gjennom "Karsten og Petra" boka. Fra venstre: Annika Hove, Emma Kristine Quale Albrektsen, Michael Parsager, Tilde Velle Andreassen, Embla H. Rafoss og Marius Skeibrok.

I DEN FOREGÅENDE uken har de hatt fokus på brannvern.

— Det er temaet denne måneden, og denne uken har vi lest mye fra en bok om det. "Karsten og Petra kjører brannbil", sier Hoveland.

Under lesestunden satt barna lydhøre og svarte innimellom på enkelte spørsmål.

— Husker dere hva en uniform er? spør Hoveland.

— En drakt man har på seg, svarer en.

Når barnehagelæreren spør igjen senere, ser de alle ut til å vite hva en uniform er.

— Vi har lært at vi må sjekke om røykvarslere fungerer, for ellers må vi bytte batteri. Mamma og pappa vet hvordan de gjør det, forteller Tilde Valle Andreassen.

I TILLEGG TIL Espira Vanse barnehage, er ytterligere 81 barnehager meldt på prosjektet. De ble delt inn i to tilfeldige grupper: fokusgruppen som skal teste ut et nytt lekbasert førskoleopplegg, og sammenlikningsgruppen som skal fortsette som vanlig. I etterkant sammenliknes de to gruppene. Espira Vanse kom i den første gruppen.- Jeg synes det har gått veldig greit. Det er gøy, og barna engasjerer seg og synes det er kjekt å lære, sier Hoveland.

Maya Marie Brodtkorb lager konvolutt hun skal sende klemmen i.

I fjor deltok hun og kollega Veronica Tønnessen i videreutdanning i førskolepedagogikk. Der ble prosjektets kjerneområder — sosiale ferdigheter, selvregulering, språk og matematikk vektlagt.

Les også:

Et av dagens lekbaserte læringsaktiviteter tar for seg tegning.

— Vi jobber blant annet med sosial kompetanse. I dag dreier det seg for eksempel om å glede andre. Nå skal de sende brev og gjøre noen andre glade. Neste uke skal vi til postkontoret og sende dette, forteller barnehagelærer Veronica Tønnessen.

MICHAEL PARSAGER (5) arbeider med sin tegning som skal bli en klem til en spesiell person.- Jeg lagde litt feil på navnet mitt, forteller han og retter på det.

De skriver alle "en klem fra meg til deg" over skissen av seg selv.

Theo Køhn (f.v), Nathaniel Lund og Synne Sørensen lager konvolutter de skal sende klemmen i.

— Nå skal jeg tegne negler, så klipper jeg den ut etterpå og sender den i posten. Jeg skal sende den til mormor, forteller Michael.

Annika Hove forteller at hun har lært seg å skrive. Hun har skrevet navnet sitt flere ganger over armene til tegningen på papiret.

— Dette skal jeg gi til bestemor. Hun heter Nancy og er en av mine beste venner, forklarer Annika.

FORSKNINGSPROSJEKTET varer i fem år og totalt 700 barn er involvert.- Det gir mening for barna også. Vi ser at de er engasjerte og fører den læringsbaserte leken videre selv. Dette året er de i kartleggingsfasen. Vi kommer mest sannsynlig til å fortsette med det og bruke det vi har lært videre fra dette, opplyser Veronica Tønnessen.