Ansvarlig redaktør Svein Morten Havaas i Lister synes det er uforståelig at pressen ikke får være tilstede under den aktuelle rettssaken.

Thomas Grønvold

Avviste anken: Retten forblir lukket

– Vi er skuffet over avgjørelsen, sier redaktør Svein Morten Havaas etter at Agder lagmannsrett avviser regionavisen Listers anke om lukkede dører i rettssaken mot en 49 år gammel farsundsmann som er tiltalt for flere voldtekter.

Publisert:
 • Åse Astri Bakka
  Åse Astri Bakka
Les også

Klager på avgjørelsen om lukket rett

Les også

Rettssak for lukkede dører

Den aktuelle rettssaken omfatter flere nye voldtektsanklager mot mannen, som fra før av soner en forvaringsdom på Ila landsfengsel for to andre voldtekter. Han ble i 2018 dømt til ni års forvaring, og i løpet av 20 år er mannen dømt for voldtekt av fire ulike kvinner.
Nå står han tiltalt for voldtekt av ytterligere to kvinner som begge er hjemmehørende i Lister-regionen. Hendelsene skal være mellom 10 og 15 år gamle.

Onsdag morgen ble det i Lister tingrett klart at saken skal gå for lukkede dører, og at regionavisen Listers journalist heller ikke får være tilstede under hovedforhandlingene.

Politiet var til stede i Lister tingrett onsdag. Til venstre er advokat Frode Sulland som er en av to forsvarere for den tiltalte.

Thomas Grønvold

– Uforståelig

– Vi reagerer på at dørene lukkes i en så alvorlig sak som denne, og har derfor påklaget avgjørelsen. Lovens hovedregel er åpne dører. Det har dessuten vært praksis i Lister tingrett at pressen får være til stede også i saker som går for lukkede dører. Det har vi flere eksempler på blant annet i sedelighetssaker som denne. At man velger en annen linje i denne saken er uforståelig, uttalte avisens ansvarlige redaktør Svein Morten Havaas onsdag.

Han påpekte både at Pressens Vær varsom-plakat gir nødvendige anvisninger for hvordan publisering skal skje i denne type saker, at dekningen er innenfor avisens samfunnsoppdrag og blant annet har en allmennpreventiv virkning.

Avisen klaget onsdag formelt på lukkingen av dørene, noe tingretten avviste. Saken ble dermed anket til Agder lagmannsrett. Svaret derfra kom torsdag ettermiddag; klagen ble enstemmig avvist.

Privatlivets fred

I kjennelsen blir det opplyst at Lister tingrett 24. september besluttet at hovedforhandlingen i straffesaken skulle holdes for lukkede dører, og at pressen ikke skulle gis tilgang. Bakgrunnen var at bistandsadvokatene begjærte lukkede dører på vegne av de fornærmede av hensyn til privatlivets fred.

Da avisens anke ble oversendt lagmannsretten meddelte tingretten at samtlige aktører i retten anmodet om at beslutningen om ikke å gi pressen adgang skulle opprettholdes.

I kjennelsen informeres det om at hovedregelen er at rettsmøter holdes for åpne dører, men at retten likevel kan beslutte å stenge dørene «når hensynet til privatlivets fred eller til ærbarhet krever det».
- Dette er begrunnelsen for at lukkede dører ble besluttet i denne saken, heter det fra lagmannsretten.

– Ikke riktig

I tillegg blir det i kjennelsen vist til at Lister24 hadde ute saker på nett om den aktuelle saken. Dette brukes som argument for at dørene ikke skal åpnes: «Retten har vurdert å omgjøre sin avgjørelse, men har etter en konkret og skjønnsmessig vurdering, kommet til at det ikke foreligger tilstrekkelig grunnlag for dette. I tillegg til den begrunnelse som gjengis i kjennelsen, vises det til at dagens oppslag om saken på nettet vitner om at anonymisering, helt eller delvis referatforbud og pressens håndtering av omtalen, tilsier en fare for at hensynet til privatlivets fred ikke i tilstrekkelig grad vil kunne bli ivaretatt.»

Ifølge lagmannsretten er publiseringen av nettsakene gjort «på en lite skjønnsom måte i forhold til at tiltalebeslutningen var undergitt forbud mot offentlig gjengivelse og rettens avgjørelse om at pressen ikke ble gitt anledning til å følge saken og å referere fra tiltalebeslutningen og forhandlingene.»

Redaktør Svein Morten Havaas er ikke enig i denne fremstillingen:

– Tingretten mener vi har omtalt innholdet i tiltalen. Det er ikke riktig. Saken vår fra rettens første dag omhandler kjennelsen om lukkede dører. Resten bygger på opplysninger vi har skrevet før - og som vi har andre kilder på enn selve tiltalen, betoner han.

Tingretten mener vi har omtalt innholdet i tiltalen. Det er ikke riktig.
Publisert:

Les også

 1. Forvaringsdømt, lokal voldtektsmann tiltalt igjen

Flere artikler

 1. NYHETER

  – I strid med rettspraksis

 2. NYHETER

  Klager på avgjørelsen om lukket rett

 3. NYHETER

  Rettssak for lukkede dører

 4. NYHETER

  Nekter straffskyld for voldtekter

 5. NYHETER

  Skal ha truet med fysisk vold mot jentas familie

 6. NYHETER

  Ba om strafferabatt for voldtektstiltalt

 1. Voldtekt
 2. Rettssaker
 3. Lister tingrett
 4. Svein Morten Havaas
 5. Agder lagmannsrett