Vera Ånestad (18), Kari Senum (17) og Mathias Log (16) håper politikerne går inn for å beholde medie- og kommunikasjonslinjen ved Flekkefjord videregående skole. Vera Ånestad (18), Kari Senum (17) og Mathias Log (16) håper politikerne går inn for å beholde medie- og kommunikasjonslinjen ved Flekkefjord videregående skole. Foto: Thomas Grønvold

Reagerer på forslag om nedleggelse