Slik kunne en  vindmøllepark på Kvinesheia sett ut. Slik kunne en vindmøllepark på Kvinesheia sett ut. Foto: Statkraft

Ordførere sier nei til ny utsettelse