Kjørebredden skal være 3,2 meter i øvre del og 3,5 meter i nedre av Allégaten etter oppgraderingen. Kjørebredden skal være 3,2 meter i øvre del og 3,5 meter i nedre av Allégaten etter oppgraderingen. Foto: Flekkefjord kommune

Nå skal denne gaten oppgraderes