Nakstad: Helsedirektoratet har gitt anbefalinger knyttet til koronapass-bruk i Norge