Flere ubesvarte spørsmål etter debatt om skolestruktur