Tildelt kontrakt for drift og vedlikehold av Skeisen