– Inntak av brunmaten i krabbe bør generelt frarådes

foto