Advokat Thor Gjerde har henvendt seg til Lyngdal kommune på vegne av en klient som ønsker stansing av sauehold i en gammel løe på en gård i utkanten av kommunen.

Klienten er gjort oppmerksom på at naboen kommende vinter skal ha 20 sauer i en bygning som kun ligger syv-åtte meter fra hans fritidsbolig. Han kan ikke huske det har vært dyr i bygningen på over 35 år.

Gjerde ønsker at naboen blir pålagt å sende inn nødvendige søknader og nabovarsel, før han tar bygningen i bruk som dyrebolig.

– At det har vært dyr i løa for over 35 år siden, tilsier ikke at den er godkjent for all fremtid, verken i forhold til byggesaksregler, dyrevelferd eller miljø, skriver Thor Gjerde i brevet, som er sendt både til Lyngdal kommune og til Mattilsynet.