Brannvesenet i Lyngdal og Kvinesdal har onsdag kveld en felles brannøvelse i Lerviktunnelen på riksvei 461 i Kvinesdal.

Brannmester i Brannvesenet Sør, Jan Alf Danielsen, opplyser til Kvinesdal 24 at dette er en øvelse de har annet hvert år - i forskjellige tunnelen rundt om i distriktet.

Hensikten med øvelsen er å øve på en situasjon der der brenner i en bil inne i en tunnel.

Veien og tunnelen er stengt mens øvelsen pågår.

Det er omkjøringsmulighet.