Bare noen få hundre meter fra småbåthavnen ved Feda og Feda kirke kan en oljerigg bli lagt i opplag. Green Yards har søkt Kvinesdal kommune om dispensasjon fra reguleringsplanen for denne delen av Fedafjorden. Bare noen få hundre meter fra småbåthavnen ved Feda og Feda kirke kan en oljerigg bli lagt i opplag. Green Yards har søkt Kvinesdal kommune om dispensasjon fra reguleringsplanen for denne delen av Fedafjorden. Foto: Privat

Tre rigger kan bli lagt i opplag i Fedafjorden

I løpet av juni kan den første av i alt tre rigger bli ført til midlertidig opplag i Fedafjorden. Den tredje og siste riggen ønskes i opplag like utenfor Feda.

– Vi prøver å få inn tre plattformer. Informasjon om hvilke plattformer dette gjelder er foreløpig konfidensielt, opplyser daglig leder Hans Jørgen Fedog i Green Yards.

Han håper at den første riggen kan legges inn til Green Yards sitt anlegg i løpet av juni.

– Den tredje riggen har vi søkt Kvinesdal kommune om dispensasjon fra reguleringsplanen for. Den er tenkt lagt utenfor Feda. Etter at dette kom opp for en tid tilbake, har vi hatt en meget god dialog med kommunen, ikke minst med tanke på å få Fedafjorden til å bli den ledende opplagsplassen for rigger, sier Fedog.

Etter at dette kom opp for en tid tilbake, har vi hatt en meget god dialog med kommunen, ikke minst med tanke på å få Fedafjorden til å bli den ledende opplagsplassen for rigger.

To ved Angholmen

Den siste tiden har verkstedet på Angholmen, som har spesialisert seg på vedlikehold, oppgradering og opphugging av fartøyer, vært i kontakt med oljeriggselskaper om mulig opplag i Fedafjorden.

Etter det Kvinesdal24 erfarer skal Green Yards nylig ha inngått en intensjonsavtale med et riggselskap om opplag av inntil tre rigger. Fedog bekrefter at avtalen strekker seg fra juni til oktober. To av riggene skal etter planen legges innen områdene ved Angholmen hvor det er regulert for opplag av fartøyer.

Utenfor småbåthavna

Den tredje riggen som rederiet ønsker å ankre opp i fjorden, kan bli plassert utenfor småbåthavnen på Feda.

Dette området ligger utenfor det regulerte området for opplag av fartøyer i fjorden. Dersom plattformen blir ført inn til opplag her, må hjelpemotorene på fartøyet kjøre døgnet rundt for å skaffe strøm til systemene ombord.

Daglig ledere ved Green Yards på Angholmen langs Fedafjorden, Hans Jørgen Fedog, tror den første oljeriggen kan bli lagt i opplag i løpet av juni. Selskapet har søkt om å få lagt en rigg like utenfor småbåthavnen ved Feda. Foto: Torrey Enoksen

– Den siste riggen er av nyere dato, og har noe av det mest moderne som finnes for å forhindre utslipp og støy. Vi har snakket med hytteeiere ved riggene som ligger utenfor Flekkefjord, og de rapporterer om svært lite støy og utslipp fra riggene der. Jeg skjønner folk kan være skeptiske til å få en oljerigg i fjorden sin. Vi skal gjøre vårt ytterste for å forhindre utslipp, sier Fedog.

Jeg skjønner folk kan være skeptiske til å få en oljerigg i fjorden sin. Vi skal gjøre vårt ytterste for å forhindre utslipp.

Dramatisk også for oljenæringen

Bakgrunnen for at det fra juni av kan bli lagt inntil tre rigger i Fedafjorden, er at samtlige rigger er i ferd med å avslutte sine nåværende kontrakter og skal starte på nye oppdrag andre steder. I mellomtiden er det ønske fra eierne og operatørenes side at riggene blir lagt i opplag fram til oktober.

Priskrigen på råolje mellom Saudi-Arabia og Russland som førte til at et fat råolje falt helt ned i ti US Dollar fatet som følge av for mye olje på verdensmarkedet. Dette har slått hardt ut på lete- og oljeservicemarkedet.

Slik så det ut ved Angholmen og Fedafjorden bro i mai 2018. Nå kan tre rigger bli loset inn fjorden og lagt i opplag. Foto: Rune Hauan

Etter at verdens oljeproduserende land har blitt enige om kutt i produksjonen av råolje, har utbruddet var koronaviruset resultert i en tilnærmet full stopp i verdensøkonomien.

– Det har vært en tøff periode for oss etter nyttår på grunn av koronaen, men med opplag av rigger ser vi nå at Fedafjorden kan ta en rolle som den ledende opplagsplassen for rigger i Sør-Norge. Så lenge riggene ligger i fjorden vil dette kunne gi ringvirkninger til transportnæringen, hoteller, lokale leverandører fra hele regionen som kan utføre vedlikehold og oppgradering. Vi har hatt en svært god dialog med Kvinesdal kommune med tanke på plasseringen av riggen ved Feda, og vi håper de vil gi dispensasjon for det aktuelle området, sier Fedog.

Vi har hatt en svært god dialog med Kvinesdal kommune med tanke på plasseringen av riggen ved Feda, og vi håper de vil gi dispensasjon for det aktuelle området.