63-åringen fra Farsund, som nå innehar jobben som rådmann i Trondheim kommune, er en av ti på listen over den offentliggjorte søkerlisten til jobben.

— Jeg søker fordi dette er en særs spennende og utfordrende stilling. Den befinner seg skjæringspunktet mellom utøvelse av statens politikk og lokaldemokratiet i kommunene, sier Stein A. Ytterdahl til Lister24, og fortsetter:

— I den tiden vi har nå, med de reformene som foregår oi forhold til organisering av offentlig sektor, så er dette en helt spesiell stilling. Den som blir ansatt skal også sikre at de slår sammen to fylkesmannsembeter.

Farsundsmannen understreker at han trives godt som rådmann i Trondheim.

— Men nå valgte jeg å stille meg på perrongen når toget går nå.

— Hva slags forhåpninger har du på å få jobben?

— Jeg mener selv at jeg har en bakgrunn og erfaring som gjør at jeg burde ha en god plattform med å lykkes med en sånn oppgave. Hadde jeg ikke hatt den troen, ville jeg ikke søkt, svarer Ytterdahl, som nå vil avvente situasjonen.

— Er dette også uttrykk for at du lengter tilbake til Sørlandet?

— Nei, det er underordnet. Jeg er glad i både Trøndelag og Sørlandet.

Stein A. Ytterdahl har vært rådmann i Trondheim i drøyt tre år. Før det var han ordfører i Farsund i fire år. Han har også bakgrunn fra 30 år i industrien, hvorav 25 år som industrileder.

Hele søkerlisten er som følger:

Stein Ytterdahl (63), Trondheim.

Vidar Sveinung Kleppe (51), Kristiansand.

Øystein Djupedal (54), Arendal.

Arthur W. Nordlie (61), Oslo.

Gro Anita Trøan (43), Grimstad.

Svein Harberg (56), Grimstad.

Kristin Tofte Andresen (50)Kristiansand.

Harald E. Vigebo (48), Kristiansand.

Jan Oddvar Skisland (56), Kristiansand.

Siri Mathiesen (55), Arendal.