Direktoratet for mineralforvaltning krever dokumentasjon fra Velde Fjellboring om gjerder som kan ha blitt satt opp i strid med driftsplan. Direktoratet for mineralforvaltning krever dokumentasjon fra Velde Fjellboring om gjerder som kan ha blitt satt opp i strid med driftsplan. Foto: Rune Hauan

Må dokumentere uttak på Hausvik