Vil senke og øke fartsgrensen

Fartsgrensen på fylkesvei 465 på Øyesletta i Kvinesdal kan bli endret, hvis fylkeskommunen får det som den vil. Foto: Rune Hauan