Susanne Vatland forteller at det har vært tidskrevende å kjempe mot nedleggelse av Årnes skole. Susanne Vatland forteller at det har vært tidskrevende å kjempe mot nedleggelse av Årnes skole. Foto: Alexandra Indseth Langegard

– Hadde ikke i min villeste fantasi trodd dette