Hvis det ikke kommer innsigelser før fredag, blir Kristin Egerhei valgt som ny styreleder av Farsund og Lista handelsstand. Arkivfoto. Hvis det ikke kommer innsigelser før fredag, blir Kristin Egerhei valgt som ny styreleder av Farsund og Lista handelsstand. Arkivfoto. Foto: Tom Arild Støle

Blir ny leder i handelsstanden?