En ny grov voldtektssak mot den nå 49 år gamle farsundsmannen er berammet i Lister tingrett fra onsdag 21. oktober. Mannen er tidligere dømt tre ganger for voldtekt og soner nå en forvaringsdom på ni år for slike ugjerninger.

Mona Wikøren

Forvaringsdømt, lokal voldtektsmann tiltalt igjen

Den 49 år gamle farsundsmannen er tidligere dømt for en rekke grove voldtekter. Nå er han tiltalt igjen for flere liknende overgrep.

Publisert:
 • Svein Morten Havaas

En ny straffesak mot 49-åringen, som de siste årene har vært bosatt på Østlandet, er berammet i Lister tingrett fra onsdag 21. oktober. Det er satt av hele sju dager til hovedforhandlingene, fremgår det av rettens berammingsliste. Tingrettsdommer Hilde K. Sakariassen vil være rettens administrator.

Saken som kommer opp for retten til høsten omfatter flere til dels grove voldtekter. Hendelsene er mellom 10 og 15 år gamle. To kvinner er offer i denne saken. Begge er hjemmehørende i Lister-regionen.

I juni 2018 ble det kjent at den ene av kvinnene hadde anmeldt farsundsmannen for flere voldtekter tilbake i tid. Hos politiet i Kristiansand fikk imidlertid kvinnen beskjed om at hun ikke kunne bli avhørt på flere måneder på grunn av at de etterforsket mange andre mer akutte overgrepssaker.

Tidligere Orderud-forsvarer, advokat Frode Sulland, er 49-åringens forsvarer i saken som kommer opp for Lister tingrett.

advokatsulland.no

Nekter straffskyld

Farsundsmannen soner nå en forvaringsdom for to andre voldtekter på Ila landsfengsel. Til å bistå seg i saken som er berammet i Lister tingrett til høsten, har han engasjert advokat Frode Sulland, som er mest kjent for sitt engasjement som Veronica Orderuds forsvarer i Orderud-saken.

Sulland selv bekrefter dette engasjementet:

– Det er riktig at jeg skal representere tiltalte for Lister tingrett i oktober. Jeg vil gjøre dette sammen med advokat Henriette Willix som medforsvarer, skriver Frode Sulland i et e-brev til Lister24.

Som i tidligere saker der han har blitt dømt, nekter farsundsmannen straffskyld også for de mange voldtektene han nå er tiltalt for.

– Vår klient nekter straffeskyld etter tiltalen. Utover det har jeg ingen kommentarer, understreker Sulland.

Vår klient nekter straffeskyld etter tiltalen.

Lister24 har også vært i kontakt med advokat Hege Salomon, som er bistandsadvokat for den ene av de to kvinnene som er offer i saken.

– Min klient ønsker ikke at vi skal uttale oss i saken, sier hun til Lister24.

Jorunn Karin Ingebretsen er den andre kvinnens bistandsadvokat.

Sitter i forvaring

Den 49 år gamle lokale mannen er i tidligere dommer blitt fremstilt som en notorisk voldtektsmann.

– På bakgrunn av bevisførselen har lagmannsretten kommet til at det i dag foreligger en konkret og reell fare for at tiltalte igjen vil begå seksuelle overgrep mot kvinner han har, har hatt eller ønsker å få en relasjon til, lød det i dommen som ble avsagt av en enstemmig Eidsivating lagmannsrett 12. februar 2018.

49-åringen ble da dømt til ni års forvaring - en skjerpelse på ett år fra en dom avsagt i Nedre Romerike tingrett 8. juni året før. Dommen ble rettskraftig 17. april samme år da Høyesterett avviste hans anke dit. Dommen som farsundsmannen nå sitter inne for, omfatter voldtekt og voldtektsforsøk mot mannens eks-kone, samt grov voldtekt av en kvinne han traff tilfeldig på et utested og som ble med ham hjem. Der ble kvinnen holdt innesperret i flere timer. I tillegg til forvaringen, ble idømmelsen av erstatning på 150.000 kroner til mannens eks-kone fra tingretten stående som rettskraftig.

Andre dommer

I løpet av 20 år er den nå 49 år gamle farsundsmannen dømt for voldtekt av fire ulike kvinner. Nå er han altså tiltalt for voldtekt av ytterligere to kvinner.

Agder lagmannsrett dømte farsundsmannen for voldtekt av en tidligere samboer 4. juni 1996. 1. juli 2004 ble han i Gulating lagmannsrett dømt for voldtekt av en venninne. Han er tidligere også dømt for vold under særdeles skjerpende omstendigheter. Den dommen ble avsagt 26. mai 1999 i Dalane herredsrett.

Lagmannsretten mente det var stor fare for at 47-åringen fra Farsund skal begå nye voldtekter mot kvinner. Likevel gikk han fri fire måneder etter at han ble dømt til ni års forvaring.

Faksimile regionavisen Lister onsdag 30. mai.

Stod fram på Dagsrevyen

Farsundsmannen fikk betydelig medieoppmerksomhet sommeren 2018 da han ikke møtte til soning av den rettskraftige forvaringsdommen. Han var nemlig på frifot i over ett år til tross for at han var dømt til forvaring for voldtekt. Han ble ikke varetektsfengslet mens man ventet på at ankene hans skulle komme opp.

I april 2018 ble en anke til Høyesterett avvist. Forvaringsdommen ble da rettskraftig, men mannen ble likevel ikke pågrepet. Det var først da han ble etterlyst internasjonalt og hans eks-kone som var offer i denne saken stod fram i hovedsaken på Dagsrevyen på NRK og fortalt at hun var redd så lenge han var ute av fengsel at ting begynte å skje. Leder i Landsforeningen for voldsofre, Margit Lømo, var blant dem som engasjerte seg i saken. Hun var rasende over at voldtektsmannen gikk fri så lenge.

Kort tid etter kunne hans daværende advokat, farsundsmannen Svein Erling Jensen med advokatpraksis i Egersund, fortelle at han ville møte til soning på Ila.

Fordi 49-åringen fortsatt hevdet sin uskyld, jobbet den samme advokat Jensen med å få forvaringsdommen opp for Gjenopptakelseskommisjonen. Så langt kom han aldri.

– Begjæring om gjenopptakelse ble sendt, men den ble ikke godkjent, forteller Svein Erling Jensen til Lister24 nå.

Publisert:

Les også

 1. Anmeldt for flere voldtekter

 2. Nå møter voldtektsmannen til soning

 3. Eks-kone frykter voldtektsmann

 4. – Det gjør meg rasende

 5. Voldtektsmannen fortsatt på frifot

 6. Ni års forvaring for voldtekter

Flere artikler

 1. NYHETER

  Rettssak for lukkede dører

 2. NYHETER

  Sju måneders fengsel for vold

 3. NYHETER

  Avviste anken: Retten forblir lukket

 4. NYHETER

  Sju måneders fengsel i dom nummer 20

 5. NYHETER

  Dømt for seksuelle overgrep mot mindreårige

 6. NYHETER

  Dømt til 11 måneders fengsel for 23 forhold

 1. Voldtekt
 2. Rettssaker
 3. Frode Sulland
 4. Lister tingrett
 5. Gjenopptakelseskommisjonen