Forvaltningsutvalget i Kvinesdal kommune tok stilling til NVEs godkjenning om endring i detaljplanen på Buheii. Forvaltningsutvalget i Kvinesdal kommune tok stilling til NVEs godkjenning om endring i detaljplanen på Buheii. Foto: Multiconsult

Enige med NVE

I Forvaltningsutvalget 30. april tok Kvinesdal kommune stilling til NVEs godkjenning av endring i MTA-planen for Buheii-anlegget.

Spørsmålet som ble tatt opp, var hvorvidt Kvinesdal kommune bør klage på vedtaket knyttet til det påbegynte vindmølleanlegget.

Forvaltningsutvalget vedtok rådmannens forslag med seks mot en stemme (Frp): Forvaltningsutvalget viser til NVE sitt vedtak av 15. april om endring av detaljplan/MTA-plan inkludert plassering av riggplassen R1. Ut fra trafikksikkerhet ville det vært en bedre løsning å legge riggplassen på vestsida av fylkesveien, men terrenginngrepene blir større og myr vil gå tapt, og utvalget velger derfor å ikke klage på vedtaket.