Skolekorpsene fikk tildelt 75.000 hver i Kvinesdal. Skolekorpsene fikk tildelt 75.000 hver i Kvinesdal. Foto: Stine Grønolen

Mest til skolekorpsene

I år har Kvinesdal kommune bevilget 376.000 kroner i tilskudd til lag og foreninger innen allmenn kultur.

Den største andelen av midlene får Kvinesdal skolekorps, Feda skolekorps og Kvinlog skolekorps, som alle får 75.000 kroner hver.

Fjotland bygdemuseum og bygdetun mottar 40.000 kroner, og Kvinesdal musikkorps er bevilget 35.000 kroner.

Her kan du se den komplette oversikten over mottakere:

Utvandrermuseet får 22.000 kroner.

Feda grendeutvalg får 6.000 kroner.

Liknes grendeutvalg får 6.000 kroner.

Øye grendeutvalg får 6.000 kroner.

Vesterdalen grendeutvalg får 6.000 kroner.

Hamrebakkene grendeutvalg får 6.000 kroner.

Austerdalen grendeutvalg får 6.000 kroner.

Kvinlog grendeutvalg får 6.000 kroner.

Netland grendeutvalg får 6.000 kroner.

Øvre Austerdalen grendeutvalg får 6.000 kroner.