Flekkefjord-bedrift begjært konkurs

  • Olav Hoel

8. januar mottok Lister tingrett en oppbudsbegjæring fra klesbutikken Piffi AS i Flekkefjord, og tingretten vil behandle saken som konkursbo.

I følge kjennelsen fra Lister tingretten fremgår det at oppbudet er besluttet av styret, og begjæringen oppfyller de formelle kravene i konkursloven.

Skyldneren har videre opplyst at den samlede gjelden er på 706.352 kroner, og at selskapets aktiva har en samlet anslått verdi på 217.997 kroner. Virksomheten er innstilt og selskapet har ikke ansatte.

– Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av en forbigående art, og vilkårene etter konkursloven for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede, skriver dommerfullmektig Line Heimdal Oaland i kjennelsen.

Advokat Ingvald Snerthammer er oppnevnt som bobestyrer, og fristen for fordringanmeldelser til bostyreren er satt til 18. februar. Skiftesamlingen er berammet til tirsdag 25. februar i Lister tingrett.

Allerede i februar åpner Piffi igjen med ny eier og renoverte lokaler, ifølge Facebook-siden til Piffi Flekkefjord.

Les hele saken med abonnement