Økokrim vil ikke etterforske aksjeaktivitetene til Erna Solbergs ektemann Sindre Finnes i årene hun var statsminister.

Det opplyser Økokrim i en pressemelding fredag.

Sindre Finnes gjorde rundt 3.300 aksjehandler i de åtte årene Solberg var statsminister. Transaksjonene beløp seg samlet til rundt 125 millioner kroner, ifølge beregninger Dagens Næringsliv har gjort basert på dokumentasjon fra Finnes selv.

Han har hele veien avvist kategorisk at noen av handlene ble gjort på bakgrunn av innsideinformasjon eller at det knytter seg andre uregelmessigheter til dem.

Finnes har selv redegjort for aksjehandlene, mens Høyre har kommet med en tidslinje over hva Solberg skal ha visst og foretatt seg fra dag til dag i forkant av at listene ble offentliggjort.

– Det er fortsatt, så langt jeg kjenner saken og ut fra det som er rapportert i mediene, ingen indikasjoner på at noen av Finnes' aksjehandler er basert på innsideinformasjon eller andre uregelmessigheter, skrev Finnes advokat, Thomas Skjelbred, i en pressemelding i september.

– Finnes har et ønske om å bidra til at alle fakta han rår over blir kjent for de instanser som måtte undersøke saken, skrev advokaten.

Han har overfor en rekke medier uttalt at det er en fordel om Økokrim åpner etterforskning, slik at det blir stadfestes at saken ikke inneholder noe straffbart og at det er en politisk sak.

I etterkant av Økokrim sin kunngjøring fredag vil advokat Thomas Skjelbred gjøre seg tilgjengelig for pressen. Sindre Finnes vil ikke være tilgjengelig for mediene, opplyser han til NTB.

– Som jeg har sagt tidligere, vil det etter mitt syn være Økokrim som har myndighet og kompetanse til å etterforske denne saken og med tilstrekkelig grad av rettssikkerhetsgarantier, skrev Skjelbred i september.