Ønsker at flere tar fagbrev via jobb

Karriereveilederne Stanley Tørressen og Anita Hatlehol Greipsland i Karriere Agder håper flere som har stått i et yrke, men som mangler et et fagbrev, melder seg opp til ordningen fagbrev på jobben. Foto: Torrey Enoksen