Overgrepsdom mot tidligere trener blir stående

foto