– Jeg forstår at de er bekymret. Men vår jobb som kommunepolitikere er å se hele kommunen og byen under ett. Og vi mener at fordelene med denne planen er større enn ulempene, sa Øyvind Petterson (KrF). – Jeg forstår at de er bekymret. Men vår jobb som kommunepolitikere er å se hele kommunen og byen under ett. Og vi mener at fordelene med denne planen er større enn ulempene, sa Øyvind Petterson (KrF). Foto: Cecilie Nilsen

– Fordelene er større enn ulempene