Vil at Torvgaten skal bli miljøgate

  • Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne ønsker at Torvgaten (avbildet) og Storgaten blir miljøgater. Sistnevnte kun om sommeren. FOTO: Olav Hoel