Skal sette felles mål for utvikling av reiselivet

foto