Mandag blir kulturhuset Buen, Vidar Torsøes nye base, et hjem han håper å dele med alle innbyggerne i kommunen. Foto: Jenny Ovlien Frisholm

Mandag blir kulturhuset Buen, Vidar Torsøes nye base, et hjem han håper å dele med alle innbyggerne i kommunen.

Om den nye enhetslederen for kultur og idrett i Lindesnes kommune, Vidar Torsøe, har et mantra i ny jobb, er det kanskje: «Færrest mulig flaskehalser og mest mulig aktivitet.» Foto: Jenny Ovlien Frisholm

Om den nye enhetslederen for kultur og idrett i Lindesnes kommune, Vidar Torsøe, har et mantra i ny jobb, er det kanskje: «Færrest mulig flaskehalser og mest mulig aktivitet».

Ny kommunetopp vil ha færre flaskehalser