18 dagers fengsel og 80.000 i bot for promillekjøring

foto