I 2020 er det bevilget til sammen 1,3 milliarder kroner i forbindelse med regjeringens satsing på et godt helsetilbud til barn, unge og deres familier.

Dette kommer frem i en pressemelding sendt ut av helse- og omsorgsdepartementet mandag.

Inkludert i dette beløpet er 422 millioner kroner i øremerkede midler til helsestasjonene og skolehelsetjenesten.

Fordelt etter søknad

264 kommuner får midler til helsestasjon og skolehelsetjeneste, ifølge pressemeldingen.

– Helsedirektoratet har fordelt de øremerkede midlene etter søknad. Minst 269 kommuner har søkt tilskudd. I tillegg kommer 10 interkommunale eller bydelsovergripende søknader hvor flere kommuner/bydeler søker tilskuddsmidler sammen. Nesten alle søknader er helt eller delvis innvilget. Over 93 millioner kroner er gitt i tilskudd til jordmorårsverk, opplyses det.

Lokal fordeling

Kommunene Farsund, Lyngdal, Hægebostad, Kvinesdal og Flekkefjord i Lister-regionen søkte om totalt 5.532.000 kroner og fikk tildelt 3.792.000 kroner.

Lyngdal, Kvinesdal, Hægebostad og Flekkefjord søkte alle om penger til å styrke helsestasjon og skolehelsetjenesten:

  • Lyngdal kommune søkte om 2.240.000 kroner og fikk 1.250.000 kroner.

  • Kvinesdal kommune søkte om 600.000 kroner og fikk 510.000 kroner.

  • Hægebostad kommune søkte om 730.000 kroner og fikk 450.000 kroner.

  • Flekkefjord kommune søkte om 752.000 kroner og fikk hele beløpet.

Farsund kommune søkte om 1.210.000 kroner til styrking av og skolehelsetjenesten, implementering av FIT og kompetanseheving for jordmor, og fikk tildelt 830.000 kroner.

– Jeg er veldig glad for at kommunene bygger ut dette tilbudet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. Foto: Cecilie Nilsen

Trygg start

– Helsestasjonene og skolehelsetjenesten gjør en svært viktig jobb med å være tilstede for å hjelpe barn og unge som har ulike behov. De følger også opp kvinner og familier i både svangerskapet og i barselperioden, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i pressemeldingen.

Og videre:

– Jeg er veldig glad for at kommunene bygger ut dette tilbudet. En sterk helsestasjons- og skolehelsetjeneste bidrar til å gi barn og unge en trygg og god start i livet.

En sterk helsestasjons- og skolehelsetjeneste bidrar til å gi barn og unge en trygg og god start i livet.

Ser resultater

Barn og unges helse og oppvekstsvilkår er høyt prioritert av regjeringen. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser ifølge pressemeldingen en vekst på nesten 250 årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten fra 2018 til 2019, fordelt på både helsesykepleiere, jordmødre og fysioterapeuter.

– Nå ser vi tydelige resultater av regjeringens satsing. Det betyr at flere barn og unge møter en åpen dør hos helsesykepleier, og at vi kan forebygge fysiske og psykiske plager på et tidlig tidspunkt. Det er den beste investeringen vi kan gjøre, sier Bent Høie.