Har tatt vare på minner fra andre verdenskrig

foto