– Har inngått avtale om salg

  • Torvgaten 1B selges til Petter Andrup og Ingeborg Spinnangr Andrup. FOTO: Mona Wikøren