Får ikke komme tilbake på sin faste plass på campingplassen