Marius Thoresen (R) mener Lyngdal kommune bør sikre reduserte klimagassutslipp gjennom egen drift og påvirke andre aktører, særlig næringslivet, til å gjøre det samme. Marius Thoresen (R) mener Lyngdal kommune bør sikre reduserte klimagassutslipp gjennom egen drift og påvirke andre aktører, særlig næringslivet, til å gjøre det samme. Foto: Torrey Enoksen

Reagerer på kommunens håndtering av klimavedtak