Flere av bedriftene som fikk korona-midler i juni, ble også tilgodesett i mai. Flere av bedriftene som fikk korona-midler i juni, ble også tilgodesett i mai. Foto: Rune Hauan

Syv bedrifter fikk korona-midler