Kan bedre kommuneøkonomien noe

foto
Før Stortingsvalget besøkte Trygve Slagsvold Vedum Farsund. Reaksjonene har vært mange etter at han mandag la fram regjeringens tilleggsforslag til statsbudsjettet for 2022. Foto: Torrey Enoksen