Kommunen vil kjøpe bygninger for 29 millioner

foto