Den pågående ombygningen omfatter tre prosjekter: Utbygging av servicekontor og vestibyle, ombygning av kontorer for teknisk drift og plankontor og ombygning av kjeller/eldresenter.

Det er tidligere bevilget 3,5 millioner (eks. mva.) til prosjektet.

I saksframstillingen viser rådmannen til at i tegningsgrunnlaget var det i inngangspartiet beskrevet skyvedør i glass med aluminiuminnramming med brannkrav EI30. Det viser seg imidlertid at denne løsningen ikke kan anskaffes. Anbyderen hadde derfor i sitt tilbud foreslått inngangsparti i glass med treinnramming og utslående inngangsdør.

Ikke godt førsteinntrykk

– Tekniske tjenester har imidlertid, sammen med arkitekt og leder av servicekontor, kommet til at den foreslåtte utførelsen ikke vil være noe godt førsteinntrykk å bli møtt av en dør som kommer mot en. Flere alternative løsninger er derfor vurdert, og det en har landet ned på er skyvedør i glass med aluminiuminnramming, med et «branngardin» på innsiden av døren, noe som klassifiserer døren for nødvendig brannkrav, heter det i saksutredningen.

Det er denne løsningen som altså blir 150.000 kroner dyrere enn planlagt.

Formannskapet behandlet saken den 8. mai og innstilte enstemmig på 150.000 i tilleggsbevilgning, i tråd med rådmannens anbefaling. Torsdag kveld gikk altså kommunestyret inn for det samme.

Tilleggsbevilgningen finansieres ved økt låneramme.

Motforestillinger

Flere politikere hadde motforestillinger til ekstrabevilgningen.

– Dette er en lei sak. Hvis anbyder sier at de ikke kan levere, så er det ikke sånn det skal være. Jeg kommer ti å stemmer for under tvil, men hjelpe og trøste hvis det kommer mer av dette, sa Thomas Litland (Frp).

– Jeg er enig om at dette er lei og underlig sak. Når det sånn at dette har vært ute på et anbud som er akseptert. Så kommer de i ettertid og sier at de ikke kan leveer. Anbyder må jo også ha et ansvar her. 150.000 – hva er døra laget av – er den laget av gull? Vi kan ikke godta hva som helst, mente Torunn Tjomsland (V).

– Jeg kommer til å gå for dette, men dette virker veldig merkelig. Når skal vi lære av dette? Det lånes opp til dette. Gjelda stiger. Det er på tide å sette bremsene på, sa Karsten Fidjeland (Sp).

– Fingeren i jorda

Det var imidlertid flere som ikke var enig i disse motforestillingene.

– Nå må vi stikke fingeren i jorda. Dette dreier seg om sikkerheten til folkene våre som jobber her. Bygningen ble bygget i 1978. I det bildet er det verken tragisk eller noe, sa Tordis Alise Blørstad (Ap).

– Her kommer den antydning om at entreprenørene skal ha prøvd å få med seg noe mer. Entreprenøren har gjort jobben. Det gikk ikke, dere får et alternativ, sa Rolf Ytterdahl (H).

– Her brukes et nytt utrykk – en uvennlig dør. Det er litt fjollete synes jeg. Bør jeg da føle meg uvelkommen fordi det er utoverdør når jeg besøker andre? sa Anders Lien (SV) som ga uttrykk for at han ville stemme mot forslaget om tilleggsbevilgning.

Da det ble stemt over saken, var det kun to representanter som stemte mot tilleggsbevilgningen. Dette var Anders Lien (SV) og Torunn Tjomsland (V).