Edmund Stave mener dagens byplan fra 1995 har svakheter. Edmund Stave mener dagens byplan fra 1995 har svakheter. Foto: Mona Wikøren

– Gjennomhullet som en sveitserost