– Støyen ligger innenfor det som må påregnes

  • Fylkesmannen i Rogaland har fattet et endelig vedtak om å ikke pålegge retting ovenfor Lista Vindkraftverk A/S. FOTO: Åse Astri Bakka