Brukte legers navn og stempel til å få ut narkotiske tabletter

foto